Όλοι οι καθηγητές μας είναι πιστοποιημένα διπλωματούχοι Καθηγητές Χορού, από το Υπουργείο Πολιτισμού.